در صورتی که تمایل به همکاری با شرکت افرا صنعت را دارید لطفا اطلاعات و رزومه خود را از طریق فرم زیر ثبت کنید تا مورد بررسی قرار گیرد . در صورتی که به نیروی انسانی جدید نیاز باشد افرادی که رزومه آن ها قبلا ثبت شده باشد در اولویت هستند.

فرم استخدام

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB و به صورت pdf

لطفا صبر کنید