فروش انواع هسته فریت در هر تعداد به صورت کلی و جزیی ، ارسال به تمام نقاط کشور.

در زیر انواع هسته های فریت و ویژگی های آن ها معرفی شده اند.با کلیک بر روی هر دسته می توانید انواع سایز های آن را مشاهده کنید.

برای خرید هرکدام از هسته ها از طریق فرمی که در انتهای صفحه قرار گرفته است اقدام کنید و یا با شماره ۰۹۳۳۵۳۷۰۲۰۳ تماس بگیرید.

کاربرد هسته های فریت

کاربردمشخصات مطلوبمتریال مطلوبشکل های موجود
ترانسفورماتورهای پهن باندتلفات پایین، نفوذ پذیری مغناطیسی بالا، پاسخ فرکانسی خوبJ، W ، Mتوروید، E، U، I ،RM، EP
فیلتر مد مشترکنفوذ پذیری مغناطیسی بسیار بالاJ، W ، Mتوروید، E، U
ترانسفورماتور اینورترها و مبدل هاتلفات پایین، اشباع بالاF، L، P، R، TتورویدU، I ،RM، E ، ETD ، هسته های سطحی
سلف فیلترتلفات پایین، پایداری حرارتی بالا، پایداری در برابر تغییر جریانF، P، R، TPQ, RM, ETD, ER, EE به صورت گپ دار
سلف قدرتتلفات پایین در چگالی شارهای بالا و دمای بالا، جریان اشباع بالا، پایداری در برابر تغییرات بارF، L، P، Rهسته های مسطح، PQ, RM, EE به صورت گپ دار
ترانسفورماتورهای باند باریکضریب کیفیت متوسط، نفوذپذیری مغناطیسی بالا، پایداری بالاF, Jتوروید، RM, EP
فیلتر نویزنفوذپذیری مغناطیسی بالا، پاسخ فرکانسی خوبJ, W, Mتوروید
ترانس پالسنفوذپذیری مغناطیسی بالا، تلفات پایین، اشباع بالاJ, W, Mتوروید
سلف های مخابراتیتلفات پایین، پایداری حرارتی بالا، پایداری خوب در برابر بارF, P, R, TEP, E, RM
ترانس های قدرتتلفات پایین، اشباع بالا، جریان مغناطیس کنندگی پایین، پایداری حرارتی خوب، نفوذپذیری مغناطیسی بالاF, L, P, R, Tتوروید, UU, UI, EP, ETD, PQ, EE

مقایسه انواع ساختار هسته های فریت

 هسته های تورویدهسته های EEهسته های EC، ETD، ERهسته های مسطحهسته های PQPOT coreهسته های RM و DSهسته های EP
هزینه هسته$$$$$$$$$$$$$$$$$
هزینه بوبین-$$$-$$$$$$$$
هزینه سیم پیچی$$$$$$$$$$
سادگی در سیم پیچی♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
پیچیدگی در ساخت■■■■■■■■
انعطاف پذیری در نصب■■■■■■■■■■■■■■■
انتقال حرارت■■■■■■■■■■■■■■
عایق کاری و محافظت■■■■■■■■■■■■■

فرم سفارش هسته

لطفا صبر کنید