هسته فریت EE 12*13

هسته فریت EE 12*13

1,200 تومان

هسته فریت EE 12*13 با قرقره ایستاده ۶ پین
حداقل سفارش ۵ عدد


قیمت ۱ تا ۱۰ عدد: بدون تخفیف

قیمت ۱۱ تا ۵۰ عدد : ۱۰ درصد تخفیف

قیمت ۵۱ تا ۱۰۰ عدد : ۱۵ درصد تخفیف

قیمت ۱۰۱ یا بیشتر : ۲۰ درصد تخفیف

دسته: ,