هسته فریت R 102/65/20

هسته فریت R 102/65/20

135,000 تومان

  • اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

سطح مقطع موثر

370 میلیمتر مربع

طول موثر

262 میلیمتر

قطر خارجی

102 میلیمتر

قطر داخلی

65 میلیمتر

ارتفاع

20 میلیمتر

نوع پوشش

بدون پوشش