هسته فریت تروید R63*38*25

هسته فریت تروید R63*38*25

99,000 تومان

  • اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

سطح مقطع موثر

305.9 میلیمتر مربع

طول موثر

152.1 میلیمتر مربع

جرم

220 گرم

قطر خارجی

63 میلیمتر

قطر داخلی

38 میلیمتر

ارتفاع

25 میلیمتر