هسته فریت تروید R63*38*25

۳۸,۰۰۰ تومان

قیمت ۱ تا ۱۰ عدد: بدون تخفیف

قیمت ۱۱ تا ۲۵ عدد : ۱۰ درصد تخفیف

قیمت ۲۶ تا ۵۰ عدد : ۱۵ درصد تخفیف

قیمت ۵۱ یا بیشتر : ۲۰ درصد تخفیف

توضیحات

دیتاشیت هسته فریت توروید R63/38/25

دیتاشیت هسته فریت توروید R63/38/25

توضیحات تکمیلی

وزن 0.3 kg
سطح مقطع موثر

305.9 میلیمتر مربع

طول موثر

152.1 میلیمتر مربع