تیم ما

اعضای اصلی شرکت "مطالعاتی مهندسی افرا صنعت"


مرتضی کاظمی

مدیر عامل

افرا بهاریان

عضو هیات مدیره

error: Content is protected !!