هسته فریت R 30/22/14

هسته فریت R 30/22/14

7,000 تومان

  • اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

نوع پوشش

بدون پوشش

جرم

31.2 گرم

error: Content is protected !!