هسته های فریت اشکال مختلفی دارند که یکی از آنها هسته ETD است. هسته های ETD در سایزهای مختلفی موجود هستند که از سایز ETD19 تا ETD59 تغییر میکند. هسته ETD از دو نیمه یکسان تشکیل شده است و هنگامی که مونتاژ می شود، طرح کلی هسته تقریبا مربعی شکل می باشد. ابعاد E (یا همان نیم هسته) در واحد میلیمتر بیان شده است، به طور مثال، هسته ETD44 حدود ۴۴ میلی متر پهنا دارد.

نام کامل هسته شامل اندازه عرض، طول و ضخامت نیمه هسته است. به طور مثال هسته ETD59/31/22. برای توصیف هسته از نام هسته همراه با سه عدد استفاده می کنیم اما از آن جا که  در هسته های ETD  این مقادیر فقط مختص به یک نوع هسته میباشد استفاده از اسم ETD59 به جای اسم کامل آن کفایت میکند.

اجزای اصلی هسته فریت ETD سطح مقطع بازوی مرکزی این هسته دایره ای شکل است. این امر باعث میشود که مس بکار رفته برای سیم پیچی این هسته نسبت به هسته هایی که بازوی وسط مستطیلی شکل دارند (مثل هسته EE)، کاهش یابد بنابراین می توان  نام “اقتصادی” نیز برای این هسته گذاشت. علاوه بر این، بخاطر شکل بازوی وسط، فضای سیم پیچی بیشتر و در نتیجه یک سیم پیچ با قطر بیرونی بیشتری خواهیم داشت (نسبت به هسته ساده مستطیل ساده).

مزیت دیگر این هسته های ETD داشتن مساحت تقریبا ثابت در امتداد مسیر مغناطیسی است در نتیجه، حجم هسته و وزن هسته بهینه میباشد.

نامگذاری ETD (به عنوان مثال ETD19/14/8) تنها اندازه فیزیکی هسته را تعریف می کند، هسته های هم نام، ممکن است از مواد مغناطیسی مختلفی ساخته شوند که با توجه به عواملی مثل فرکانس، شرایط دمایی و غیره انتخاب می گردند.

هسته های ETD با فاصله هوایی نیز موجود هستند که این فاصله هوایی به صورت شیاری در بازوی وسط اعمال گردیده است. بعضی از تولید کنندگان طول فاصله هوایی استاندارد (به عنوان مثال ۰٫۲ میلی متر یا ۰٫۵ میلی متر) را ارائه می دهند. برای ایجاد شکاف های کوچکتر، می توان در پاهای جانبی این فاصله را ایجاد کرد .

تولید کنندگان با استفاده از روش های مختلف قرقره، هسته و کلیپس را بهم متصل میکنند. در یک نمونه کلیپس ها نیمه های هسته را توسط شیاری که در کناره قرقره تعبیه شده، محکم بهم نگه می دارند و در مدل دیگر، شیاری در کنار قرقره برای اتصال کلیپس به آن وجود ندارد و در نتیجه تنها کلیپس  دو تا هسته را محکم بهم منصل می کند.
قرقره ها با توجه به فضای کاربرد به صورت  افقی، عمودی و هم چنین چند بخشی در دسترس هستند.

بیشتر تولیدکنندگان فریت های مغناطیسی نرم هسته های ETD را تولید می کنند زیرا این نوع هسته ها در اکثر کاربردهای تبدیل انرژی استفاده میشوند. این تولید کنندگان به طور معمول لوازم جانبی اصلی ETD مانند بوبین ها و کلیپس های آن را نیز تولید می کنند.

مشخصات فیزیکی و ابعاد تمامی مدل های هسته های ETD در جدول زیر آورده شده است.

Effective LengthEffective AreaFEDCBATypeNO
70.4mm76mm²10.7-11.39.2-9.822-23.49.2-9.815.6-1629-30.6ETD291
78.60mm97.10mm²11.810.5-11.125.6-2710.5-11.117.1-17.533.4-35ETD342
92.20mm 125.00mm²14.212.2-12.829.3-30.912.2-12.819.6-2038.2-40ETD393
103.00mm173.00mm²16.114.4-15.232.5-34.114.4-15.222.1-22.543-45ETD444
114.00mm211.00mm²17.715.9-16.736.1-37.915.9-16.724.5-24.947.6-49.8ETD495
139mm368mm²21.5-22.521.5-22.543.6-44.621.5-22.530.8-31.658.4-61.2ETD596
error: Content is protected !!