تعمیر تخصصی دستگاه التراسونیک

ما فقط تعمیرکار نیستیم، تولید کننده دستگاه های دستگاه های التراسونیک هستیم

تمامی دستگاه های التراسونیک از دو بخش الکتریکی و مکانیکی ساخته شده اند. خرابی و اشکال در هر کدام از این قسمت ها منجر به کار نکردن سیستم التراسونیک میشود و در بعضی حالات نیز میتواند منجر به خرابی قسمت دیگر شود.

قسمت الکتریکی یا همان ژنراتور التراسونیک باید با قسمت مکانیکی از نظر فرکانس و ولتاژ تطابق کامل داشته باشه در غیر این صورت قدرت کافی منتقل نمیشود.

چه دستگاه هایی تعمیر میکنیم؟

 • دستگاه جوش التراسونیک
 • هموژنایزر
 • دستگاه دوخت التراسونیک
 • برش التراسونیک
 • شستشو التراسونیک
 • حمام التراسونیک

چه مواردی تعمیر میشوند؟

 • شکستگی پیزوها
 • خوردگی یا فرسودگی هورن
 • تعمیر ژنراتور التراسونیک آنالوگ
 • تعمیر ژنراتور التراسونیک دیجیتال
 • سیم پیچی ترانس های دستگاه

با گارانتی تعمیر میکنیم به این دلیل که به خودمون ایمان داریم

تعمیر دستگاه التراسونیک
error: Content is protected !!