فروش ماژول SEMITOP

کاربردها

…..

رنج ماژول های SEMITOP

….

مزایای SEMITOP

….

مزایای کلیدی SEMITOP

  • ….

SEMITOP® ۱-۴

SEMITOP® E1/E2

برای دریافت کاتالوگ فنی ماژول های SEMITOP بر روی لینک زیر کلیک کنید. در این کاتالوگ ولتاژ جریان مناسب برای هر مدل، کاربرد این ماژول ها، طراحی اسنابر مناسب، نحوه انتخاب هیت سینک و میانگین زمان خرابی هر ماژول توضیح داده شده است.

کاتالوگ فنی ماژول های SEMIPACK

نام محصولپکیجولتاژجریان پیوستهجریان پالسیسوییچ هاوضعیت تولید
SKKH 15SEMIPACK 060013.5280
SKKT 15SEMIPACK 060013.5280
SKKD 15SEMIPACK 060014280
SKKE 15SEMIPACK 060014280
SKKT 20SEMIPACK 180018280
SKKT 27SEMIPACK 180025480
SKKH 27SEMIPACK 180025480
SKKD 26SEMIPACK 1120031480
SKKH 42SEMIPACK 180040850
SKKT 42SEMIPACK 180040850
SKKD 46SEMIPACK 140047600
SKKH 57SEMIPACK 1800501250
SKKT 57SEMIPACK 1800501250
SKKH 58/16 ESEMIPACK 11600551200
SKKH 72SEMIPACK 1800701450
SKKT 72SEMIPACK 1800701450
SKKD 81SEMIPACK 1400821750
SKKE 81SEMIPACK 1400821750
SKKH 92SEMIPACK 1800951750
SKKL 92SEMIPACK 1800951750
SKKT 92SEMIPACK 1800951750
SKMT 92SEMIPACK 1800951750
SKKD 100SEMIPACK 14001002000
SKKH 106SEMIPACK 18001061900
SKKT 106SEMIPACK 18001061900
SKKH 107/16 ESEMIPACK 116001191900
SKKT 107/16 ESEMIPACK 116001191900
SKKH 132 H4SEMIPACK 220001283800
SKKT 132 H4SEMIPACK 220001283800
SKKH 122SEMIPACK 28001293200
SKKT 122SEMIPACK 28001293200
error: Content is protected !!