برای انجام یک سیم پیچی خوب و با کیفیت علاوه بر طراحی درست، تعیین تعداد دور ها و قطر سیم مناسب نیاز به لوازمی است که در اثر حرارت و تکان های شدید سیم پیچی از جای خود باز نشود و همچنین باید عایقی مناسب بین سیم پیچ ها ایجاد شود تا میان آن ها جرقه نزد. زیرا این امر موجب اتصال کوتاه شدن سیم پیچ و قطعی آن خواهد شد. عایق های الکتریکی به کار رفته باید علاوه بر اینکه ولتاژ بسیار بالایی را بتوانند تحمل کنند، باید تحمل حرارتی بالای نیز داشته باشند. در واقع عمر تمام سیم پیچی ها با عمر عایق آنها تخمین زده میشود.

در این قسمت میتوانید بهترین عایق های موجود برای سیم پیچی را مقایسه و خرید کنید.