هسته فریت EI 33/29

0 از 5

تومان41.000

خرید 1 تا 49 عدد: بدون تخفیف

خرید 50 تا 99 عدد: 4 درصد تخفیف

خرید 100 تا 199 عدد: 8 درصد تخفیف

خرید 200 تا 499 عدد: 12 درصد تخفیف

خرید 500 عدد و بالاتر: 16 درصد تخفیف

دسته:
مشاهده سبد خرید

جدول ویژگی‌ها

سطح مقطع موثر

119 میلیمتر مربع

طول مسیر مغناطیسی

68 میلیمتر

حجم موثر

6800 میلیمتر مکعب

جرم

41 گرم

بوبین

ایستاده 7+7 پین

ضریب نفوذ پذیری

1700

َAL

3900nH/N^2