هسته فریت ETD 49

0 از 5

تومان370.000

خرید 1 تا 99 عدد: بدون تخفیف

خرید 100 تا 199 عدد: 2 درصد تخفیف

خرید 200 تا 499 عدد: 4 درصد تخفیف

خرید 500 عدد و بالاتر: 6 درصد تخفیف

دسته:

توضیحات تکمیلی

سطح مقطع موثر

211 میلیمتر مربع

طول موثر

114 میلیمتر

حجم موثر

24100 میلیمتر مکعب

جرم

124 گرم برای یک هسته کامل

قرقره

خوابیده 10+10 پین

ضریب نفوذ پذیری

1750

AL

3900nH/N²

بوبین هسته فریت ETD 49