هسته فریت PM 87/70

0 از 5

تومان2.500.000

خرید 1 تا 49 عدد: بدون تخفیف

خرید 50 تا 99 عدد: 4 درصد تخفیف

خرید 100 تا 199 عدد: 8 درصد تخفیف

خرید 200 تا 499 عدد: 12 درصد تخفیف

خرید 500 عدد و بالاتر: 16 درصد تخفیف

دسته:

توضیحات تکمیلی

سطح مقطع موثر

750 میلیمتر مربع

طول موثر

146 میلیمتر

حجم موثر

133000 میلیمتر مکعب

قطر بازوی وسط

31.7 میلیمتر

قطر حفره وسط

8.5 میلیمتر

وزن

770 گرم برای یک هسته کامل

نوع قرقره

ایستاه

تعداد پایه های قرقره

ضریب نفوذپذیری مغناطیسی

1700

AL

12000nH/N²

بوبین هسته فریت PM 87/70