هسته نانو کریستال با داشتن ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی بسیار بالا تر نسبت به هسته فریت تقریبا بهترین گزینه برای ساخت لاین فیلتر و ترانس های جریان CT است. این هسته ها ضریب نفوذ پذیری بین 80000 تا 100000 دارند. نفوذ پذیری مغناطیسی بالا و تلفات پایین این هسته ها آنها را برای طیف گسترده ای از فرکانس مناسب میکند.