هسته فریت های سری ER بسیار به شبیه به سری ETD هستند. طرح کلی آنها مانند حرف E است اما بازوی وسط آنها دارای سطح مقطع گرد است. سری ER در ابعاد مشابه با سری ETD دارای سطح مقطع بزرگتری است. همچنین سری ETD دارای کلیپس برای نگه داشتن هسته ها هستند اما سری ER کلیپس ندارد.