هسته فریت های PQ دارای کمترین مقدار شار نشتی نسبت به سایر مدل های دیگر هستند. دلیل آن وجود بازوهای پهن اطراف هسته است. همچنین این مدل از هسته های فریت بیشترین نسبت سطح مقطع به ابعاد هسته را دارند. بنابراین برای کارهای توان بالا که باید فضای کمی را اشغال کند بهتر است از هسته فریت PQ استفاده شود.