منبع تغذیه اوزون ساز یک مبدل الکتریکی است که برق شهر را به یک ولتاژ بسیار بالا با فرکانس بالا تبدیل میکند که فرآیند تخلیه الکتریکی را بر روی سل های تولید اوزون انجام می دهد.