سیم های لاکی در سیم پیچی سلف و ترانس ها مورد استفاده قرار میگیرند. جنس این سیم ها از مس است. یک عایق از جنس لاک نیز بر روی سیم ها قرار داده شده تا نسبت به هم عایق شوند. در مبدل های سوئیچینگ و آمپلی فایر ها که فرکانس بالایی دارند باید به اثر پوستی سیم ها نیز توجه کرد. ما در تمامی مدل های قرار داده شده فرکانس اثر پوستی و مقاومت سیم را محاسبه کرده ایم تا کار شما در سیم پیچی ساده تر شود.