اطلاعات بیشتر

قطر خارجی

23 میلیمتر

اندوکتانس

47 میکرو هانری

جریان اشباع

8 آمپر

جرم

12.4 گرم

ماکزیمم فرکانس بهینه

50 کیلو هرتز

مقاومت داخلی

0.05 اهم

جنس هسته

پودر آهن متریال 26