توضیحات تکمیلی

ابعاد

36 در 30 میلیمتر
ارتفاع 16 میلیمتر

اندوکتانس

820 میکرو هانری

جریان اشباع

5 آمپر

جرم

63 گرم

ماکزیمم فرکانس بهینه

50 کیلو هرتز تا 5 آمپر
100 کیلو هرتز تا 3 آمپر
300 کیلوهرتز تا 1.5 آمپر

مقاومت داخلی

0.26 اهم

جنس هسته

فریت