هسته ورق آهن ۵۷ بیست کیلوگرم

  • اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

جرم

20 کیلوگرم

ضخامت ورق

0.5 میلیمتر

error: Content is protected !!