هسته ورق آهن ۵۷ بیست کیلوگرم

هسته ورق آهن ۵۷ بیست کیلوگرم

592,000 تومان

  • اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

جرم

20 کیلوگرم

ضخامت ورق

0.5 میلیمتر