تغذیه مبدل های AC به DC توسط منبع ولتاژ DC

تغذیه مبدل های AC به DC توسط منبع ولتاژ DC

یکی از سوالاتی که همواره در مورد منابع تغذیه AC به DC پرسیده میشود این است که آیا میتوان منابع تغذیه AC به DC را به جای اینکه به ولتاژ AC، به ولتاژ DC متصل کرد؟

پاسخ به این سوال از نظر عملکرد منبع تغذیه و جنبه های ایمنی مورد بررسی قرار میگیرد.

 

مبدل های AC به DCاکثر منابع تغذیه سوییچینگ یونیورسال که برای ولتاژ ورودی بین ۱۰۰ ولت AC تا ۲۴۰ ولت AC طراحی شده اند یا منابع ثابتی که ولتاژ ورودی آنها مثلا ۲۳۰VAC است به احتمال زیاد با یک ولتاژ DC در ورودی، میتوانند کار کنند. چون در این منابع ولتاژ AC ورودی توسط پل دیودی به ولتاژ DC تبدیل میشود.

اما در منابع تغذیه خطی که قبل از پل دیودی یک ترانسفورماتور وجود دارد، نمیتوان ولتاژ DC به ورودی اعمال کرد و منبع تغذیه کار نخواهد کرد.

اگر چه در بعضی مبدل های سوییچینگ که در ورودی خود واحد اصلاح ضریب توان یا PFC دارند عملکرد صحیح و بهینه این واحد مبتی بر تشخیص لحظات عبور از صفر ولتاژ AC ورودی است که در این صورت با اعمال ولتاژ DC به ورودی آن ممکن است تلفات این مبدل افزایش یابد.

حتی اگر یک مبدل AC به DC با ولتاژ DC در ورودی بتواند به خوبی کار کند باید توجه داشت که در این صورت فیوز ورودی مبدل باید قوی تر انتخاب شود زیرا در سیستم جریان متناوب به دلیل اینکه ولتاژ و جریان به طور طبیعی ۵۰ یا ۶۰ بار در ثانیه صفر میشوند، هر گونه خطا و اتصال کوتاه در سیستم به راحتی توسط فیوز حذف میشود اما اگر ولتاژ ورودی DC باشد چون جرییان هیچ گاه قطع نمیشود در صورتی که حتی فیوز نیز قطع شود، ممکن است یک arc (جرقه) در دوسر فیوز ایجاد شود و خود این امر موجب آتش شوزی شود.

 

اشتراک گذاری پست


error: Content is protected !!