یو پی اس شرکت Kstar

معرفی شرکت kstar


شرکت KSTAR درسال ۱۹۹۳ تاسیـس و پیـشتاز در زمینــه تولید انواع UPS های اداری از توان UPS ،۴۰۰VA~40kVA های ماژولار Transformer-less از توان ۶kVA~1560kVA و UPS های صـنعتی Transformer-Base از تـوان ۱kVA~800kVA مـی باشـد. ایـن کمپانـی بـا توجـه بـه در اختیـار داشـتن جدیدتریـن تکنولـوژی سـاخت و بـا همـکاری بیـش از ۳۰۰ نفـر از مهندسان بـا تجربـه و مجـرب در بخـش R&D از بزرگترین و معروفترین تولید کنندگان ،UPSباتری، رک های ســرور و زیرســاختهای دیتــا ســنتر، اینورترهــای PV جهــت انرژیهــای تجدیدپذیــر و… میباشد.

این شرکت ارایه کننده محصولات و خدمات، به بیش از ۹۰کشور در سراسر جهان میباشد.

موفقیتها و استانداردهای کسب شده توسط کمپانی KSTAR :
– OHSAS18001 – IECQ QC080000 – ISO9001 – ISO14001
– بزرگترین و پیشرفتهترین تولید کننده منابع تغذیه در کشور چین در سال ۲۰۰۰میلادی
– رتبه هفتم در طراحی UPSبا تکنولوژی و حجم تولیدات بالا در جهان
– رتبه دوم در طراحی و ساخت سیستمهای UPSدر داخل و خارج از کشور چین در سال ۲۰۰۰میلادی
– رتبه دوم در فروش اینورترهای PVدر سال ۲۰۱۳میلادی


Classic Tower & Convertible UPS SeriesRobust Transformer-type UPS SeriesFlexible Modular Parallel Redundancy UPS Serieserror: Content is protected !!