یوپی اس KSTAR سری UB از توان ۶ تا ۱۰ کیلوولت آمپر

موارد کاربرد:

طراحــی شــده بــرای حســاسترین دیتــا ســنتر و مراکــز کنترلــی، شــبکههای کامــــــپیوتری متوســط، ســرورها، دســتگاه های پزشــکی و آزمایشــگاهی، تجهیــزات مخابراتــی، بانــک، تجهیــزات ایمنــی و امنیتــی، دوربینهــای مــدار بســته و..


ویژگی ها:

 • تکنولوژی True Online Double Conversion VFI Class
 • تکنولوژی فرکانس بالا بدون ترانس Transformer-less
 • دامنه گسترده ولتاژ و فرکانس ورودی
 • کنترل پیشرفته میکرو پروسسوری DSP
 • ضریب قدرت ورودی بزرگتر از ۰٫۹۹،    Input Power Factor≥۰٫۹۹
 • بالاترین ضریب قدرت خروجی Output Power Factor=0.9
 • هارمونیک جریان ورودی بسیار پایین %THDi≤۵
 • راندمان انرژی بزرگتر از ۹۴درصد %Effciency up to 94
 • قابلیت تنظیم تعداد باتری ها ( ۱۸-۱۶یا ۲۰عدد)
 • قابلیت موازی شدن تا ۴ دستگاه Parallel Redundancy Mode
 • قابلیت افزودن SNMP CARD جهت کنترل و مانیتورینگ یوپی اس از طریق شبکه و اینترنت
 • مجهز به شارژر هوشمند جهت افزایش طول عمر انواع باتری
error: Content is protected !!