هسته فریت EFD 15

هسته فریت EFD 15

3,450 تومان

دسته:
  • اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

سطح مقطع موثر

15 میلیمتر مربع

طول موثر

34 میلیمتر مربع

حجم موثر

510 میلیمتر مکعب

نوع بوبین

خوابیده

جرم

2.8 گرم برای یک هسته کامل