هسته فریت EFD 20

0 از 5

تومان16.500

خرید 1 تا 49 عدد: بدون تخفیف

خرید 50 تا 99 عدد: 4 درصد تخفیف

خرید 100 تا 199 عدد: 8 درصد تخفیف

خرید 200 تا 499 عدد: 12 درصد تخفیف

خرید 500 عدد و بالاتر: 16 درصد تخفیف

دسته:

توضیحات تکمیلی

سطح مقطع موثر

31 میلیمتر مربع

طول موثر

47 میلیمتر مربع

حجم موثر

1460 میلیمتر مکعب

نوع بوبین

خوابیده
5+5 پین

جرم

7.2 گرم برای یک هسته کامل

AL

1280nH/N²