هسته فریت EFD 30

هسته فریت EFD 30

9,000 تومان

1 تا 25 عدد : بدون تخفیف

26 تا 100 عدد: 10 درصد تخفیف

101 به بالا: 15 درصد تخفیف

دسته:
  • اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

سطح مقطع موثر

69 میلیمتر مربع

طول موثر

68 میلیمتر

حجم موثر

4690 میلیمتر مکعب

نوع بوبین

خوابیده 6+6 پین

جرم

24 گرم برای یک هسته کامل