هسته فریت EFD 30

0 از 5

تومان39.000

خرید 1 تا 49 عدد: بدون تخفیف

خرید 50 تا 99 عدد: 4 درصد تخفیف

خرید 100 تا 199 عدد: 8 درصد تخفیف

خرید 200 تا 499 عدد: 12 درصد تخفیف

خرید 500 عدد و بالاتر: 16 درصد تخفیف

دسته:

توضیحات تکمیلی

سطح مقطع موثر

69 میلیمتر مربع

طول موثر

68 میلیمتر

حجم موثر

4690 میلیمتر مکعب

نوع بوبین

خوابیده 6+6 پین

جرم

24 گرم برای یک هسته کامل

AL

2100nH/N²

بوبین هسته فریت EFD 30