جدول ویژگی‌ها

جرم

35 گرم

پهنا

7 میلیمتر

دمای قابل تحمل

250 درجه سانتی گراد

رنگ

زرد