فیلتر خط 10 آمپر

0 از 5

تومان150.000

دسته:

توضیحات تکمیلی

جریان

10 آمپر به صورت دائمی

اندوکتانس

6.5 میلی هانری

قطر

33 میلیمتر

جرم

90 گرم

فاصله پایه ها

15x26mm