هسته فریت UF 16

0 از 5

تومان19.000

خرید 1 تا 49 عدد: بدون تخفیف

خرید 50 تا 99 عدد: 4 درصد تخفیف

خرید 100 تا 199 عدد: 8 درصد تخفیف

خرید 200 تا 499 عدد: 12 درصد تخفیف

خرید 500 عدد و بالاتر: 16 درصد تخفیف

دسته: ,

توضیحات تکمیلی

سطح مقطع موثر

23.3 میلیمتر مربع

طول مغناطیسی موثر

51.7 میلیمتر

حجم موثر

1202 میلیمتر مکعب

جرم هسته

7.5 گرم

قرقره

ایستاده 2+2 پین

بوبین هسته فریت UF16