فیلتر خط 5 آمپر

0 از 5

تومان27.000

دسته:

توضیحات تکمیلی

جریان

5 آمپر به صورت دائمی

اندوکتانس

1.6 میلی هانری

فاصله بین پایه ها

10 میلیمتر دو سر یک سیم پیچ
12.5 میلیمتر بین دو ردیف سیم پیچ

ارتفاع

25 میلیمتر از کف برد

جرم

12 گرم