فیلتر خط 2 آمپر

0 از 5

تومان18.500

دسته:

توضیحات تکمیلی

جریان

2 آمپر به صورت دائمی

اندوکتانس

2.5 میلی هانری

فاصله بین پایه ها

10 میلیمتر دو سر یک سیم پیچ
12 میلیمتر بین دو ردیف سیم پیچ

ارتفاع

22 میلیمتر از کف برد

جرم

7.5 گرم