هسته فریت R 124/60/40

اطلاعات بیشتر

قطر خارجی

124 میلیمتر

قطر داخلی

60 میلیمتر

ارتفاع

40 میلیمتر

جرم

1770 گرم

سطح مقطع

1280 میلیمتر مربع

طول مسیر مغناطیسی

289 میلیمتر

شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

error: Content is protected !!