هسته فریت R 38/22/15

هسته فریت R 38/22/15

15,000 تومان

  • اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

جرم

55.7 گرم

پوشش

بی رنگ