هسته فریت R 16*12*8

هسته فریت R 16*12*8

3,600 تومان

  • اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

سطح مقطع موثر

16 میلیمتر مربع

طول موثر

43.9 میلیمتر

جرم

3.5 گرم

قطر خارجی

16 میلیمتر

قطر داخلی

12 میلیمتر

ارتفاع

8 میلیمتر

نوع پوشش

اپوکسی سبز رنگ