هسته فریت R 25/15/11

هسته فریت R 25/15/11

6,300 تومان

  • اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

سطح مقطع موثر

55 میلیمتر مربع

طول موثر

62.8 میلیمتر

جرم

17.7 گرم

قطر خارجی

25 میلیمتر

قطر داخلی

15 میلیمتر

ارتفاع

11 میلیمتر

نوع پوشش

بدون پوشش

نفوذ پذیری مغناطیسی

1700

error: Content is protected !!