هسته فریت R 31/19/13

هسته فریت R 31/19/13

8,300 تومان

  • اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

سطح مقطع موثر

78 میلیمتر مربع

طول موثر

78.5 میلیمتر

جرم

32.3 گرم

قطر خارجی

31 میلیمتر

قطر داخلی

19 میلیمتر

ارتفاع

13 میلیمتر

error: Content is protected !!