هسته فریت R 38/22/15

اطلاعات بیشتر

جرم

53 گرم

پوشش

اپوکسی سبز

سطح مقطع موثر

122 میلیمتر مربع

طول مسیر مغناطیسی

94 میلیمتر

AL

14.4uH/N²

شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

error: Content is protected !!