• هسته فریت EE 55/27/20

  0 از 5

  خرید 1 تا 99 عدد: بدون تخفیف

  خرید 100 تا 199 عدد: 2 درصد تخفیف

  خرید 200 تا 499 عدد: 4 درصد تخفیف

  خرید 500 عدد و بالاتر: 6 درصد تخفیف

  هر کارتن 96…

  تومان402.000
 • هسته فریت EE 65

  0 از 5

  خرید 1 تا 99 عدد: بدون تخفیف

  خرید 100 تا 199 عدد: 2 درصد تخفیف

  خرید 200 تا 499 عدد: 4 درصد تخفیف

  خرید 500 عدد و بالاتر: 6 درصد تخفیف

  تومان520.000
 • هسته فریت EE 70/33/32

  0 از 5

  هسته فریت EE 70 با قرقره بدون پین

  خرید 1 تا 99 عدد: بدون تخفیف

  خرید 100 تا 199 عدد: 2 درصد تخفیف

  خرید 200 تا 499 عدد: 4 درصد تخفیف

  خرید 500 عدد…

  تومان720.000
 • هسته فریت EE 8

  0 از 5

  حداقل تعداد خرید 10 عدد است.

  خرید 1 تا 99 عدد: بدون تخفیف

  خرید 100 تا 199 عدد: 2 درصد تخفیف

  خرید 200 تا 499 عدد: 4 درصد تخفیف

  خرید 500 عدد و بالاتر:…

  تومان3.300
 • هسته فریت EE 85/44/32

  0 از 5

  هسته فریت EE 85 با قرقره ایستاده بدون پین

  خرید 1 تا 99 عدد: بدون تخفیف

  خرید 100 تا 199 عدد: 2 درصد تخفیف

  خرید 200 تا 499 عدد: 4 درصد تخفیف

  خرید 500…

  تومان900.000