هسته فریت EE 8

هسته فریت EE 8

800 تومان

هسته فریت EE 8 با قرقره ایستاده ۶ پین


قیمت ۱ تا ۱۰ عدد: بدون تخفیف

قیمت ۱۱ تا ۵۰ عدد : ۱۰ درصد تخفیف

قیمت ۵۱ تا ۱۰۰ عدد : ۱۵ درصد تخفیف

قیمت ۱۰۱ یا بیشتر : ۲۰ درصد تخفیف

دسته: ,
error: Content is protected !!