هسته فریت EE 85/44/32

0 از 5

تومان900.000

هسته فریت EE 85 با قرقره ایستاده بدون پین

خرید 1 تا 99 عدد: بدون تخفیف

خرید 100 تا 199 عدد: 2 درصد تخفیف

خرید 200 تا 499 عدد: 4 درصد تخفیف

خرید 500 عدد و بالاتر: 6 درصد تخفیف

دسته:

توضیحات تکمیلی

سطح مقطع موثر

835 میلیمتر مربع

طول موثر

195 میلیمتر

حجم موثر

163000 میلیمتر مکعب

جرم

830 گرم برای یک هسته کامل

نوع قرقره

ایستاده بدون پین

AL

9800 nH/N²

بوبین هسته فریت EE 85