هسته فریت EE 55/27/20

0 از 5

تومان402.000

خرید 1 تا 99 عدد: بدون تخفیف

خرید 100 تا 199 عدد: 2 درصد تخفیف

خرید 200 تا 499 عدد: 4 درصد تخفیف

خرید 500 عدد و بالاتر: 6 درصد تخفیف

هر کارتن 96 جفت است.

دسته:

توضیحات تکمیلی

سطح مقطع موثر

350 میلیمتر مربع

طول موثر

123 میلیمتر

حجم موثر

43900 میلیمتر مکعب

نوع بوبین

ایستاده با 11+11 پین
خوابیده با 10+10 پین

جرم

215 گرم برای یک هسته کامل

AL

6300nH/N^2