هسته فریت EE 70/33/32

0 از 5

تومان650.000

هسته فریت EE 70 با قرقره بدون پین

خرید 1 تا 99 عدد: بدون تخفیف

خرید 100 تا 199 عدد: 2 درصد تخفیف

خرید 200 تا 499 عدد: 4 درصد تخفیف

خرید 500 عدد و بالاتر: 6 درصد تخفیف

دسته:

توضیحات تکمیلی

سطح مقطع موثر

683 میلیمتر مربع

طول موثر

149 میلیمتر

نوع بوبین

بوبین این مدل بدون پین است

حجم موثر

102000 میلیمتر مکعب

جرم

515 گرم برای یک هسته کامل

AL

10800nH/N^2