توضیحات تکمیلی

قطر داخلی

14 میلیمتر

نوع پوشش

بدون پوشش

ارتفاع

8 میلیمتر

جرم

8.3 گرم

ماکزیمم فرکانس کاری بهینه

300 کیلوهرتز