هسته فریت R 31/19/15

اطلاعات بیشتر

سطح مقطع موثر

85 میلیمتر مربع

طول موثر

78.8 میلیمتر

قطر خارجی

31 میلیمتر

قطر داخلی

19 میلیمتر

ارتفاع

15 میلیمتر

پوشش

اپوکسی سبز

کاربرد

مناسب برای ساخت لاین فیلتر و CT

شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

error: Content is protected !!