هسته های فریت توروید معمولا به دو منظور استفاده میشوند، 1) به عنوان هسته ترانس های فرکانس بالا و 2) به عنوان نویزگیر و فیلتر های فرکانس بالا. به دلیل اینکه در هسته های توروید هیچ گونه فاصله هوایی وجود ندارد و هسته کاملا یک تکه است و همچنین به دلیل گرد بودن شکل هندسی آنها، هسته های توروید بهترین عملکرد را از نظر کوپلینگ بالا و نشتی کم ارائه میکنند. اما سیم پیچی این هسته نسبت به سایر هسته های فریت که قرقره جداگانه دارند بسیار پیچیده تر است.