هسته پودر آهن یکی از پر استفاده ترین قطعات در طراحی سلف های قدرت و مخابراتی است. این هسته ها دارای چگالی شار قابل تحمل بالا (حدود 0.8 تسلا) هستند که موجب کاهش سایز سلف های ساخته شده با آنها میشود. هسته پودر آهن دارای تنوع زیادی در متریال های به کار رفته در آن است. به گونه ای که مقدار نفوذ پذیری مغناطیسی آنها در بعضی متریال ها از حدود 4 تا بعضی متریال ها تا حدود 90 متغیر است. هر چه نفوذ پذیری مغناطیسی یک هسته بالا تر باشد، فرکانس کاری بهینه آن کمتر است. شما میتوانید با مراجعه به این صفحه اطلاعات کاملی را در مورد انواع متریال های هسته های پودر آهن به دست آورید.