Material 26 در هسته های پودر آهن به رنگ زرد-سفید است. این هسته ها بیشترین کاربرد را در مبدل های سوئیچینگ دارند و در اکثر اوقات به عنوان سلف های ورودی یا خروجی مبدل های DC به DC به کار میروند. Material 26 دارای ضریب نفوذ پذیری حدود 75 است و در فرکانس های زیر 50 کیلوهرتز تلفات نسبتا پایینی دارد. چگالی شار قابل تحمل این هسته ها نهایتا 0.8 تسلا است. Material 26 تقریبا یکی از ارزانترین و در دسترس ترین هسته های پودر آهن موجود هستند.