هسته فریت EE 25/19

0 از 5

تومان7.000

خرید 1 تا 49 عدد: بدون تخفیف

خرید 50 تا 99 عدد: 4 درصد تخفیف

خرید 100 تا 199 عدد: 8 درصد تخفیف

خرید 200 تا 499 عدد: 12 درصد تخفیف

خرید 500 عدد و بالاتر: 16 درصد تخفیف

دسته:
مشاهده سبد خرید

اطلاعات بیشتر

سطح مقطع موثر

42.3 میلیمتر مربع

طول موثر

49.5 میلیمتر

AL

1390nH/N^2

قرقره

ایستاده 5+5
ایستاده 4+4

حجم موثر

2080 میلیمتر مکعب

جرم

10 گرم

ضریب نفود پذیری

1700