هسته فریت EE 25/19

0 از 5

تومان17.000

خرید 1 تا 99 عدد: بدون تخفیف

خرید 100 تا 199 عدد: 2 درصد تخفیف

خرید 200 تا 499 عدد: 4 درصد تخفیف

خرید 500 عدد و بالاتر: 6 درصد تخفیف

دسته:

توضیحات تکمیلی

سطح مقطع موثر

42.3 میلیمتر مربع

طول موثر

49.5 میلیمتر

AL

1390nH/N^2

قرقره

ایستاده 5+5
ایستاده 4+4

حجم موثر

2080 میلیمتر مکعب

جرم

10 گرم

ضریب نفود پذیری

1700